Công văn 15771/BTC-CST về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bã hèm bia Lưu trữ