Công văn 15771/BTC-CST về chính sách thuế GTGT Lưu trữ