Công văn 208/TCT-DNL về thuế GTGT đối với khoản hỗ trợ cước vận chuyển Lưu trữ