Các vấn đề cần lưu ý về hóa đơn trong năm 2017

Chuyên mục: Hóa đơn
Đánh giá

Các vấn đề cần lưu ý về hóa đơn trong năm 2017 như sau:

I. Đối với HĐ đầu vào

  1. Quy định về HĐ đủ điều kiện khấu trừ

Quy định HĐ mua vào có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên phải thanh toán (TT) không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế GTGT. Cụ thể, cần chú ý những điểm sau:

– Đối với HĐ mua trong cùng một ngày:

Nếu trong cùng một ngày mua liên tiếp hàng hóa (HH) của một đơn vị nhưng chia nhỏ ra làm nhiều HĐ GTGT giá trị dưới 20.000.000 đồng để làm cơ sở TT tiền mặt thì vẫn bị loại thuế GTGT. Do vậy, cần phải để ý khi nhận HĐ của một đơn vị trong một ngày xem số tiền mua bán có vượt quá 20.000.000 đồng hay không. Nếu vượt quá 20.000.000 đồng thì bắt buộc phải TT không dùng tiền mặt theo quy định.

– Đối với HĐ TT làm nhiều lần:

Trường hợp TT nhiều lần cho một hoặc nhiều HĐ của một nhà cung cấp thì tất cả các lần đều phải TT không dùng tiền mặt, kể cả lần đặt cọc đầu tiên để làm cơ sở cho việc mua bán. Nếu đã đặt cọc bằng tiền mặt và khấu trừ luôn vào tiền hàng thì yêu cầu nhà cung cấp trả lại tiền đặt cọc đó và chuyển trả lại cho nhà cung cấp qua Ngân hàng. Nếu không phần TT không dùng tiền mặt tương ứng đó sẽ không được khấu trừ thuế GTGT và không được tính làm chi phí được trừ kể từ ngày 02/08/2014.

– Đối với việc chuyển tiền qua ngân hàng:

Việc chuyển tiền qua Ngân hàng để TT cho HĐ từ 20.000.000 đồng trở lên có nghĩa là phải chuyển từ TK Ngân hàng mang tên công ty mình sang TK ngân hàng mang tên nhà cung cấp, do đó nếu chuyển tiền từ một TK không mang tên mình hoặc chuyển tiền sang một TK không mang tên công ty người bán trên HĐ thì đều không được khấu trừ thuế GTGT (Trừ trường hợp có quy định trong hợp đồng mua bán là TT bù trừ công nợ giữa các bên theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC).

–  Về thời điểm TT:

Tại thời điểm kê khai nếu chưa đến thời hạn TT theo hợp đồng và người mua hàng chưa trả tiền thì vẫn được kê khai và khấu trừ thuế GTGT bình thường. Nhưng nếu đến thời hạn quyết toán hoặc thời hạn TT đã hết mà vẫn chưa TT thì phần thuế GTGT tương ứng sẽ bị loại ra và không được khấu trừ.

– Về phương thức TT bù trừ:

HH, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị HH (dịch vụ) mua vào với giá trị HH (dịch vụ) bán ra cũng được coi là TT không dùng tiền mặt. Trường hợp sau khi bù trừ công nợ giữa hai hoặc nhiều bên mà phần giá trị còn lại được TT bằng tiền mặt có giá trị từ 20.000.000  đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ TT không dùng tiền mặt.

Các vấn đề cần lưu ý về hóa đơn trong năm 2017

  1. Khấu trừ thuế GTGT đối với tài sản cố định là ô tô

Nếu tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (trừ ô tô sử dụng cho vào kinh doanh vận chuyển HH, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn, ô tô làm mẫu để lái thử) có giá trị vượt trên 1.600.000.000 đồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1.600.000.000 đồng đó thì sẽ không được khấu trừ, nhưng nếu có ngành nghề là vận tải thì lại được khấu trừ.

  1. Đối với HĐ thuê văn phòng

Một số doanh nghiệp thuê văn phòng là các căn hộ của các cá nhân, nếu giá thuê từ 8.400.000 đồng/ tháng trở lên thì phải lên cơ quan thuế mua HĐ và nộp các loại thuế bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN. HĐ này không được khấu trừ thuế GTGT vì là hoá đơn trực tiếp (không phải hoá đơn GTGT). Tuy nhiên, một số kế toán ở một số đơn vị nhìn thấy trong bảng tính thuế của cơ quan thuế có phần tính thuế GTGT nên lập vào bảng kê chứng từ. Loại thuế này sẽ bị loại bỏ khi quyết toán.

  1. Đối với HĐ đối với dự án

Thuế GTGT của một số dự án trong doanh nghiệp nếu đến thời điểm quyết toán đã bị hủy bỏ (không triển khai thực hiện dự án nữa) thì sẽ không được khấu trừ số thuế GTGT tương ứng. Cho nên, cần phải chuyển các chi phí đó sang các dự án đang hoạt động hoặc đã hoàn thành để tránh bị loại khoản thuế này. Hoặc phải kê khai điều chỉnh bổ sung giảm số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ đó.

  1. Đối với HĐ bị mất thì xử lý thế nào?

Nếu HĐ GTGT đầu vào bị mất thì phải photo lại liên 1 và xin xác nhận sao y bản chính của công ty xuất HĐ, gửi thông báo mất HĐ GTGT theo mẫu Mẫu số BC21/AC  (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính) và tiến hành nộp phạt theo quy định thì mới được coi là hợp lệ và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT, hạch toán như bình thường.

.

II. Đối với HĐ đầu ra

  1. Viết nội dung trên HĐ

Cần phải chú ý đến câu chữ khi viết HĐ nếu không sẽ đang ở một mức thuế suất thấp bị bắt nâng lên một mức thuế rất cao. Ví dụ như ở một doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh vận tải trong thời kỳ được giảm thuế GTGT cho hoạt động vận tải từ 10% xuống còn 5%. Nếu HĐ ghi là dịch vụ vận tải thì sẽ được hưởng mức thuế suất là 5% nhưng nếu ghi là cho thuê xe thì mức thuế suất sẽ lại là 10%.

2. Kiểm tra có bỏ sót HĐ không

Trước khi nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế, phải kiểm tra và rà soát lại toàn bộ HĐ xuất ra trong kỳ kê khai thuế đó với Tờ khai thuế, để chắc chắn không bỏ sót HĐ nào. Nếu bỏ sót thì ngay lập tức phải lập lại Tờ khai thuế GTGT xong mới gửi cho cơ quan thuế để tránh những thiệt hại đáng tiếc.

3. Phải xuất HĐ đối với một số trường hợp:

Trong trường hợp doanh nghiệp trả lương cho NLĐ bằng sản phẩm HH thành phẩm của mình, xuất hàng biếu tặng, làm từ thiện… đều phải xuất HĐ và kê khai nộp thuế GTGT.

Để hoàn thành tốt công việc của một kế toán, anh/chị nên tạo cho mình môi trường học tập có tính cọ xát với thực tế, làm thực tế càng nhiều các bạn sẽ đút kết nhiều kinh nghiệm hơn, xử lí những tình huống kế toán một cách tốt hơn.

Nguồn: Misa

Tham khảo:  Tư vấn các vấn đề về hóa đơn

Bình luận