Hồ sơ chế độ thai sản

Chuyên mục: BHXH BHYT BHTN

Hồ sơ chế độ thai sản là hồ sơ được kế toán YTHO gởi đến tất cả các bạn có nhu cầu chuẩn bị làm chế độ thai sản cho người lao động tại doanh nghiệp của mình.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khác với hồ sơ báo giảm chế độ thai sản. Cách làm hồ sơ báo giảm chế độ thai sản các bạn tham khảo tại clip sau: (Clip này chúng tôi sử dụng cho các doanh nghiệp sử dụng phần mềm KBHXH).

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Hồ sơ để hưởng chế độ thai sản được quy định tại điều 101 luật BHXH 2014: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Chi tiết quy định như sau: (trích nguyên văn)

  1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

  1. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.
  2. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.
  3. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
  4. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Trên đây là những quy định chung về hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Cụ thể trong thực tế thì làm hồ sơ thai sản như thế nào?

Sau khi báo giảm lao động cho người lao động. Người lao động chỉ cần cung cấp giấy khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh gởi cho đơn vị sử dụng lao động thì đơn vị này sẽ thực hiện các hồ sơ cần thiết cho người lao động.

Cách tính chế độ thai sản

Bình luận