Thủ tục chuyển thuế sang quận khác

Đánh giá

Thủ tục chuyển thuế sang quận khác là hướng dẫn thực hiện bởi kế toán YTHO cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh từ quận này sang quận khác trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố.

Thủ tục thuế chuyển quận

Điều kiện áp dụng: Chuyển thuế khác quận cùng tỉnh.

Bước 1:  Thực hiện tại cơ quan thuế

Hồ sơ gồm những tài liệu sau:

a. Quyết toán hóa đơn. Tham khảo  tại đây

b. Quyết toán tờ khai và nợ thuế

  • Doanh nghiệp lập mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Tham khảo mẫu 08 tại đây.

  • Hồ sơ được lập làm 2 bản gửi cho Chi cục thuế chuyển đi và 2 bản cho chi cục thuế chuyển đến.
  • Doanh nghiệp không phải quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh trong trường hợp này.
  • Chi Cục thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế mẫu 09-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC gửi đến Chi cục thuế nơi người nộp thuế chuyển đến trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ chuyển địa điểm.

Tham khảo mẫu 09 tại đây.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển đổi tại sở kế hoạch đầu tư

Tham khảo dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại đây. Hoặc có thể tự làm tuy nhiên nếu không chuyên thì thời gian làm lâu và phải bổ sung mất thời gian.

Thủ tục chuyển thuế sang quận khác là một trong những thủ tục quan trọng để doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh ổn định. Việc đặt trụ sở ở một nơi và hoạt động ở một nơi mang đến cho doanh nghiệp nhiều sự khó khăn trong việc giao dịch với khách hàng, các cơ quan nhà nước. Thậm chí doanh nghiệp có thể bị phạt nếu bị sở kế hoạch đầu tư hoặc cơ quan thuế phát hiện.

Doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh ổn định thì doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định. Khi đó vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp mới được giải quyết triệt để.

Tham khảo:  Dịch vụ chuyển địa điểm kinh doanh – Cơ quan thuế quản lý

Bình luận