Hồ sơ hưởng lương hưu

Chuyên mục: BHXH BHYT BHTN
Đánh giá

Hồ sơ hưởng lương hưu hiện nay được quy định tại luật bảo hiểm xã hội. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì hồ sơ hưởng lương hưu như sau:

Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng

“1. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

c) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 của Luật này hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đối với trường hợp người lao động quy định tại Điều 54 của Luật này.

2. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm:

a) Sổ bảo hiểm xã hội;

b) Đơn đề nghị hưởng lương hưu;

c) Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình phạt tù;

d) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất cảnh trái phép;

đ) Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người mất tích trở về.”

Như vậy thông thường trong thực tế thì bộ hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng như sau:

+ Sổ bảo hiểm xã hội;

+ Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí

Do đó khi đến tuổi thì người lao động cần chốt sổ bảo hiểm xã hội và giữ được sổ bản gốc, trên sổ phải đính kèm đầy đủ hồ sơ đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là những hướng dẫn của chúng tôi về hồ sơ hưởng chế độ lương hưu. Mọi thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Tham khảo:

Cách tính số tiền được hưởng lương hưu hàng tháng

Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Bình luận