Mua vật tư hàng hóa từng lần dưới 200 000 VNĐ có phải xuất hóa đơn ?

Chuyên mục: Thuế TNDN
Đánh giá

Mua vật tư hàng hóa từng lần dưới 200 000 VNĐ có phải xuất hóa đơn GTGT (VAT)? là một trong những câu hỏi của nhiều bạn sử dụng tiền công ty dưới 200 000 VNĐ từng lần để mua vật tư hàng hóa sử dụng tại công ty. Hoặc Người bán bán hàng cho người mua từng lần dưới 200 000 VNĐ

Mua vật tư hàng hóa từng lần dưới 200 000 VNĐ có phải xuất hóa đơn VAT

Mua vật tư hàng hóa từng lần dưới 200 000 VNĐ

Vậy Mua vật tư hàng hóa từng lần dưới 200 000 VNĐ có phải xuất hóa đơn GTGT ?

Ở phương diện người bán hàng:

Theo Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn thông tư 39/2014/TT-BTC
Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
Vậy trong trường hợp này người bán không cần lập hóa đơn? Người bán phải làm thế nào để không bị phạt thì trốn doanh thu?
Cách xử lý các bạn tham khảo tại: Các trường hợp bán hàng không phải lập hóa đơn

Ở phương diện người mua:

Người mua hàng thì cần chứng từ để đưa vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Dựa vào quy định sau để người mua xử lý cho phù hợp:
Theo điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 96/2015/TT-BTC) thì
1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
=> Người mua phải yêu cầu người bán xuất hóa đơn để đưa vào chi phí hợp lệ của mình. Nếu người bán từ chối xuất hóa đơn thì bạn trích dẫn theo quy định ở trên để yêu cầu họ xuất hóa đơn.

Tham khảo: Hóa đơn bán lẻ có được tính trừ khi tính thuế TNDN

Bình luận